Zaawansowanie prac - roboty drogowe

Prace wykonane w okresie 18.05.2015-24.05.2015

ROBOTY WYKONANE NA POSZCZEGÓLNYCH SEKCJACH:

ODCINEK I (km 502+796,97 – 521+250,00)


Roboty wykonane na całym odcinku:

 • koszenie trawy od węzła Pustynia do węzła Żyraków,
 • dosiew traw
 • usuwanie brewek na drogach serwisowych, zabezpieczenie krawędzi jezdni
 • poprawa humusowania na rowach w miejscu osunięcia
 • odmulanie przepustów na drogach dojazdowych

Sekcja III

 • Humusowanie terenów płaskich
  • DD17 km 0+150-0+250
  • DD20
 • Remont poboczy
  • DD18
  • DD17
  • DD19
 • Przygotowanie podłoża pod wykonanie poboczy
  • DG Lisia Góra
 • Wbudowanie kruszywa w zjazdy gospodarcze, zagęszczenie
  • DD20

Sekcja IV

 • Uzupełnienie poboczy, zagęszczenie
  • DD29
  • DD25
  • DD24
 • Profilowanie zjazdów i poboczy
  • DD26
 • Humusowanie terenów płaskich
  • MPS
 • Oczyszczanie terenów płaskich
  • WD-108
  • DD28
 • Remont drogi gminnej
  • Km 515+588 - DD22
  • Km 513+760-514+600 – strona lewa

Prezentacja graficzna zaawansowania robót drogowych:

kliknij w obrazek aby powiększyć

502+797-505+900

Pobierz plik: 502+797-505+900

506+000-508+930,95

Pobierz plik: 506+000-508+930,95

508+930,95-511+900

Pobierz plik: 508+930,95-511+900

512+000-514+900

Pobierz plik: 512+000-514+900

515+000-517+900

Pobierz plik: 515+000-517+900

518+000-520+900

Pobierz plik: 518+000-520+900

521+000-523+900

Pobierz plik: 521+000-523+900

524+000-526+900

Pobierz plik: 524+000-526+900

527+000-529+900

Pobierz plik: 527+000-529+900

530+000-532+900

Pobierz plik: 530+000-532+900

533+000-536+193,60

Pobierz plik: 533+000-536+193,60

536+193,60-537+550

Pobierz plik: 536+193,60-537+550

Dodatkowe informacje