Okres realizacji

Data rozpoczęcia Kontraktu: 07.05.2013
Data zakończenia Kontraktu: 07.11.2014

Dodatkowe informacje