Galeria

Lokalizacja punktów obserwacyjnych na odcinku od km 502+796,97 do km 510+800 znajduje się na poniższej mapie orientacyjnej (kliknij w okrągłą pomarańczową ikonę, aby przejść do galerii):

bigorient

Lokalizacja punktów obserwacyjnych na odcinku od km 510+800 do km 520+100 znajduje się na poniższej mapie orientacyjnej (kliknij w okrągłą pomarańczową ikonę, aby przejść do galerii):

bigorient

Lokalizacja punktów obserwacyjnych na odcinku od km 520+100 do km 529+400 znajduje się na poniższej mapie orientacyjnej (kliknij w okrągłą pomarańczową ikonę, aby przejść do galerii):

bigorient

Lokalizacja punktów obserwacyjnych na odcinku od km 529+400 do km 537+550 znajduje się na poniższej mapie orientacyjnej (kliknij w okrągłą pomarańczową ikonę, aby przejść do galerii):

bigorient

Dodatkowe informacje