Rozpoczęcie prac

  • trwa porządkowanie placu budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną i fotograficzną stanu pozostawionego przez poprzedniego Wykonawcę
  • trwa inwentaryzacja dróg, z których korzystał poprzedni Wykonawca robót oraz uzgodnienia z Zarządcami dróg dotyczące zakresu prac remontowych
  • prowadzone są wstępne prace mające na celu umożliwienie wznowienia robót

Dodatkowe informacje