Rozpoczęcie robót bitumicznych na łącznicy Ł1 - Węzeł Dębica Pustynia

    18.09.2013 r. – Rozpoczęto roboty bitumiczne na łącznicy Ł1 – Węzeł Dębica Pustynia

Dodatkowe informacje