Rozpoczęcie budowy ścieku monolitycznego w technologii "na mokro"

Na sekcji 1 rozpoczęto budowę ścieku monolitycznego w technologii "na mokro"

Zdjęcia z budowy ścieku monolitycznego

Dodatkowe informacje