Prace bitumiczne na sekcji 1

Trwają prace bitumiczne na sekcji 1 (podbudowa z betonu asfaltowego WMS). W dniu dzisiejszym (18.09.2013) rozpoczną się prace związane z układaniem warstwy wiążącej.

Dodatkowe informacje