W dniu 27.05.2015 Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia Robót dla:

W dniu 27.05.2015 Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia Robót dla:

  • - wiaduktu WD-107 zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nad autostradą A4 w km 517+592,30 wraz z dojazdami.

Dodatkowe informacje