W dniu 18.05.2015 Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia Robót dla

W dniu 18.05.2015 Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia Robót dla:

 • Autostrady A4 Tarnów-Dębica na odcinku od km 502+796,97 do km 537+200 w części obejmującą trasę główną, węzeł „Dębica-Żyraków” ze stacją poboru opłat (SPO) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.
 • wiaduktu drogowego WD-97 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1375K nad autostradą A4 w km 503+374,66 oraz drogi powiatowej 1375K w km 0+000-0+588,66 wraz z infrastrukturą techniczną
 • wiaduktu drogowego WD-98 zlokalizowanego w ciągu drogi nad autostradą A4 w km 505+127,93 oraz drogi gminnej w km 0+000-0+592,91 wraz z infrastrukturą techniczną
 • wiaduktu drogowego WD-99 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1376K nad autostradą A4 w km 506+297,12 oraz drogi powiatowej 1375K w km 0+000-0+545,71 wraz z infrastrukturą techniczną
 • mostu autostradowego MA-100 zlokalizowanego w ciągu autostrady A4 w km 508+384,40 nad rzeką Grabinka (Czarna) wraz z infrastrukturą techniczną
 • mostu autostradowego MA-100A zlokalizowanego w ciągu autostrady A4 w km 508+925,95 nad przejściem dla zwierząt wraz z infrastrukturą techniczną
 • wiaduktu autostradowego WA-101 zlokalizowanego w ciągu autostrady A4 w km 509+332,11 nad drogą powiatową nr 1375K wraz z infrastrukturą techniczną
 • mostu autostradowego MA-102 zlokalizowanego w ciągu autostrady A4 w km 511+357,73 nad drogą dojazdową nr 13 i rzeką Jabłoniec wraz z infrastrukturą techniczną
 • wiaduktu autostradowego WA-103 zlokalizowanego w ciągu autostrady A4 w km 511+865,62 nad drogą powiatową nr 1371 wraz z infrastrukturą techniczną
 • wiaduktu drogowego WD-104 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1377K nad autostradą w km 512+848,05 oraz drogi powiatowej 1377K w km 0+000-0+504,33 wraz z infrastrukturą techniczną
 • wiaduktu WD-104A zlokalizowanego w ciągu przejścia dla zwierząt nad autostradą A4 w km 514+220,00 wraz z infrastrukturą techniczną
 • wiaduktu autostradowego WA-106 zlokalizowanego w ciągu autostrady A4 w km 515+554,93 nad drogą gminną wraz z infrastrukturą techniczną
 • wiaduktu WD-106A zlokalizowanego nad autostradą A4 w km 516+580,00 – przejścia dla zwierząt średnich
 • wiaduktu WD-107A zlokalizowanego nad autostradą A4 w km 517+556,00 – przejścia dla zwierząt średnich
 • wiaduktu WD-108 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1278 nad autostradą A4 w km 519+037+39 w m. Jaźwiny
 • wiaduktu drogowego WA-109 zlokalizowanego w ciągu autostrady A4 w km 520+387,32 nad drogą gminną w m. Jaźwiny
 • mostu autostradowego MA-110A nad przejściem dla małych zwierząt oraz potokiem Wsiowa, w km 521+995,86 realizowanej autostrady A4
 • wiaduktu drogowego WA-111 w ciągu autostrady A4 w km 522+985,50 nad drogą gminną w m. Róża
 • wiaduktu drogowego WD-112 w ciągu drogi powiatowej nr 1280 w km 0+259,97 usytuowanej nad autostradą A4 w km 524+303,15 wraz z drogą powiatową nr 1280 na odcinku od km 0+000 do km 0+497,66 w m. Róża i Borowa
 • wiaduktu WA-112A zlokalizowanego w ciągu autostrady A4 w km 526+164,22 nad drogą dojazdową i przejściem dla zwierząt
 • mostu MA-113 w km 527+442,05 autostrady A4 nad potokiem Wiewiórskim i drogą powiatową nr 1289 w m. Wiewiórka.
 • wiaduktu WD-114 zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej w km 0+000 do km 0+603,80 w m. Wola Wielka, gmina Żyraków
 • wiaduktu drogowego WD-116 zlokalizowanego w ciągu łącznicy węzła autostradowego „Dębica-Żyraków”, w km 530+770,58 realizowanej autostrady A4 odcinek węzeł „Krzyż” – węzeł „Dębica-Pustynia” od km 502+796,97 do 537+550
 • przejścia dla pieszych PA-116A pod autostradą A4 w km 531+500,50, wraz z dojściami do obiektu, realizowanej autostrady A4 odcinek węzeł „Krzyż” – węzeł „Dębica-Pustynia”
 • odcinka drogi gminnej DG532280 od km 0+029,03 do km 0+553,39 przebiegającego pod wiaduktem WA-117 autostrady A4 w m. Żyraków
 • wiaduktu WA-117 zlokalizowanego w km 532+263+38 autostrady A4 nad drogą gminną DG 532280 w m. Żyraków
 • estakady E-118 zlokalizowanej w ciągu prawej (południowej) jezdni autostrady A4 w km 533+160 (początek estakady) nad rzeką Wisłoką w m. Kędzierz
 • wiaduktu WA-120/121 zlokalizowanego w ciągu autostrady A4 w km 535+690,70 nad potokiem Budzisz i drogą wojewódzką nr 985 w m. Pustynia
 • wiaduktu drogowego WA-122 nad linią kolejową Nr 25 Łódź Kaliska-Dębica i drogą gminną, zlokalizowanego w km 536+362,58 realizowanej autostrady A4, odcinek węzeł „Krzyż” – węzeł „Dębica-Pustynia”
 • łącznicy drogowej „Ł-0” węzła autostradowego „Dębica-Pustynia”, realizowanej autostrady A4, w m. Pustynia

Dodatkowe informacje