W dniu 10.04.2015 Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia Robót dla:

W dniu 10.04.2015 Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia Robót dla:

  • Budynku Administracyjno-Socjalnego wraz z Ratownictwem Drogowym zlokalizowanego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady A-4 w m. Żyraków
  • Budynku Portierni zlokalizowanego na Obwodzie Utrzymania Autostrady A-4 przy węźle „Dębica-Żyraków”
  • Składu Materiałów Sypkich zlokalizowanego na Obwodzie Utrzymania Autostrady A-4 przy węźle „Dębica-Żyraków”
  • Parkingów i placów postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Obwodzie Utrzymania Autostrady A-4 przy węźle „Dębica-Żyraków”
  • Budynku Policji zlokalizowanego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady
  • Magazynu materiałów odśnieżnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami, zlokalizowanego na Obwodzie Utrzymania Autostrady „Dębica-Żyraków”

Dodatkowe informacje