W dniu 26.03.2015 Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla:

W dniu 26.03.2015 Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla:

  • Magazynu Soli wraz z wytwornicą solanki.
  • Magazynu materiałów odśnieżnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami, zlokalizowanego na Obwodzie Utrzymania Autostrady „Dębica-Żyraków”
  • Zbiornika na materiały niebezpieczne zlokalizowanego na Obwodzie Utrzymania Autostrady „Dębica-Żyraków”.

Dodatkowe informacje