Świadectwo Przejęcia dla nitki lewej (północnej) estakady E-118

W dniu 16.03.2015 Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia dla nitki lewej (północnej) estakady E-118 zlokalizowanej w ciągu jezdni autostrady A-4.

Dodatkowe informacje