W dniu 06.03.2015 Wykonawca wystąpił o wydanie Świadectwa Przejęcia dla: - Budynku Policji zlokalizowanego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady

W dniu 06.03.2015 Wykonawca wystąpił o wydanie Świadectwa Przejęcia dla:

- Budynku Policji zlokalizowanego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady

Dodatkowe informacje