W dniu 25.02.2015 Wykonawca uzyskał Pozwolenie na użytkowanie dla: - Budynku Policji zlokalizowanego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady

W dniu 25.02.2015 Wykonawca uzyskał Pozwolenie na użytkowanie dla:

- Budynku Policji zlokalizowanego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady

Dodatkowe informacje