W dniu 04.03.2015 Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia dla MOP Jawornik i MOP Jastrząbka.

W dniu 04.03.2015 Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia dla MOP Jawornik i MOP Jastrząbka.

Dodatkowe informacje