Planowanie rozpoczęcia pierwszych robót bitumicznych

W dniu 21.08.2013 Wykonawca planuje rozpoczęcie pierwszych robót bitumicznych na Sekcji nr 1 (km 502+796,97 - 509+332,11)

Dodatkowe informacje