W dniu 30.01.2015 Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie

W dniu 30.01.2015 Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla:

  • Budynku Administracyjno-Socjalnego wraz z Ratownictwem Drogowym zlokalizowanego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady A-4 w m. Żyraków

W dniu 02.02.2015 uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla:

  • Składu Materiałów Sypkich zlokalizowanego na Obwodzie Utrzymania Autostrady A-4 przy węźle „Dębica-Żyraków”

W dniu 03.02.2015 uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla:

  • Budynku Portierni zlokalizowanego na Obwodzie Utrzymania Autostrady A-4 przy węźle „Dębica-Żyraków”
  • Parkingów i placów postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Obwodzie Utrzymania Autostrady A-4 przy węźle „Dębica-Żyraków”

W związku z powyższym w dniu 11.02.2015 Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia dla powyższych obiektów.

Dodatkowe informacje