W dniu 05.12.2014 Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla wiaduktu WD-107 wraz z dojazdami (odcinkiem drogi gminnej w km 0+000-0+375,04) w miejscowości Jaźwiny.

W dniu 05.12.2014 Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla wiaduktu WD-107 wraz z dojazdami (odcinkiem drogi gminnej w km 0+000-0+375,04) w miejscowości Jaźwiny.

 

Dodatkowe informacje