W dniu 30.10.2014 Wykonawca wystąpił o wydanie Świadectwa Przejęcia dla autostrady A4 w km 502+796,97 do 537+550

W dniu 30.10.2014 Wykonawca wystąpił o wydanie Świadectwa Przejęcia dla autostrady A4 w km 502+796,97 do 537+550 z wyłączeniem:

  • Jezdni lewej estakady E-118

  • Obwodu Utrzymania Autostrady „Straszęcin” – obiekty kubaturowe oraz układ drogowy

  • Wiaduktu drogowego WD-107

  • Miejsc Obsługi Podróżnych Jawornik i Jastrząbka

  • Dróg dojazdowych o numerach: 2, 7-10, 12, 14, 14a, 17, 20, 22, 23, 29, 30, 31 (od km 0+000-1+000), 32 (od km 0+000-1+000)

  • Dróg poprzecznych o numerach: DP1375K, DP1371, DG WA-106, DG WA-109.

Dodatkowe informacje