W dniu 30.10.2014 Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie autostrady A4

W dniu 30.10.2014 Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie autostrady A4 z wyłączeniem:

  • Jezdni lewej estakady E-118

  • Obwodu Utrzymania Autostrady „Straszęcin” – obiekty kubaturowe oraz układ drogowy

  • Wiaduktu drogowego WD-107
    Miejsc Obsługi Podróżnych Jawornik i Jastrząbka

  • Dróg dojazdowych o numerach: 2, 7-10, 12, 14, 14a, 17, 20, 22, 23, 29, 30, 31

  • Dróg poprzecznych o numerach: DP1375K, DP1371, DG WA-106, DG WA-109.

Powyższe umożliwiło Zamawiającemu udostępnienie do ruchu publicznego autostrady A4 w dniu 30.10.2014.
  • W dniu 31.10.2014 Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie jezdni lewej estakady E-118.


Dodatkowe informacje