Aktualności

Prev
  • 1
  • 2
  • 3
Next

W dniu 27.05.2015 Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia Robót …

08-06-2015

W dniu 27.05.2015 Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia Robót dla: - wiaduktu WD-107 zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nad autostradą A4 w km 517+592,30 wraz z dojazdami.

Czytaj więcej...

W dniu 18.05.2015 Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia Robót …

20-05-2015

W dniu 18.05.2015 Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia Robót dla: Autostrady A4 Tarnów-Dębica na odcinku od km 502+796,97 do km 537+200 w części obejmującą trasę główną, węzeł „Dębica-Żyraków” ze st...

Czytaj więcej...

W dniu 10.04.2015 Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia Robót …

28-04-2015

W dniu 10.04.2015 Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia Robót dla: Budynku Administracyjno-Socjalnego wraz z Ratownictwem Drogowym zlokalizowanego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady A-4 w m. Ży...

Czytaj więcej...

W dniu 26.03.2015 Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowani…

28-04-2015

W dniu 26.03.2015 Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla: Magazynu Soli wraz z wytwornicą solanki. Magazynu materiałów odśnieżnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeni...

Czytaj więcej...

Świadectwo Przejęcia dla nitki lewej (północnej) estakady E-…

16-03-2015

W dniu 16.03.2015 Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia dla nitki lewej (północnej) estakady E-118 zlokalizowanej w ciągu jezdni autostrady A-4.

Czytaj więcej...

W dniu 06.03.2015 Wykonawca wystąpił o wydanie Świadectwa Pr…

12-03-2015

W dniu 06.03.2015 Wykonawca wystąpił o wydanie Świadectwa Przejęcia dla: - Budynku Policji zlokalizowanego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady

Czytaj więcej...

W dniu 25.02.2015 Wykonawca uzyskał Pozwolenie na użytkowani…

12-03-2015

W dniu 25.02.2015 Wykonawca uzyskał Pozwolenie na użytkowanie dla: - Budynku Policji zlokalizowanego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady

Czytaj więcej...

W dniu 05.03.2015 planuje się udostępnienie MOP Jawornik i J…

05-03-2015

W dniu 05.03.2015 planuje się udostępnienie MOP Jawornik i Jastrząbka dla kierowców.

Czytaj więcej...

W dniu 04.03.2015 Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia dla MO…

05-03-2015

W dniu 04.03.2015 Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia dla MOP Jawornik i MOP Jastrząbka.

Czytaj więcej...

W dniu 30.01.2015 Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowani…

12-02-2015

W dniu 30.01.2015 Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla: Budynku Administracyjno-Socjalnego wraz z Ratownictwem Drogowym zlokalizowanego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady A-4 w m. Ż...

Czytaj więcej...

W dniu 05.12.2014 Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowani…

12-02-2015

W dniu 05.12.2014 Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla wiaduktu WD-107 wraz z dojazdami (odcinkiem drogi gminnej w km 0+000-0+375,04) w miejscowości Jaźwiny.  

Czytaj więcej...

W dniu 30.10.2014 Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowani…

30-10-2014

W dniu 30.10.2014 Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie autostrady A4 z wyłączeniem: Jezdni lewej estakady E-118 Obwodu Utrzymania Autostrady „Straszęcin” – obiekty kubaturowe oraz ukł...

Czytaj więcej...

W dniu 30.10.2014 Wykonawca wystąpił o wydanie Świadectwa Pr…

30-10-2014

W dniu 30.10.2014 Wykonawca wystąpił o wydanie Świadectwa Przejęcia dla autostrady A4 w km 502+796,97 do 537+550 z wyłączeniem: Jezdni lewej estakady E-118 Obwodu Utrzymania Autostrady „Straszęci...

Czytaj więcej...

Udostępnienie do ruchu obiektów mostowych WD-99, WD-98 - 11.…

11-06-2014

Udostępnienie do ruchu obiektów mostowych WD-99, WD-98 - 11.06.2014

Czytaj więcej...

Udostępnienie do ruchu obiektu WD-115 - 31.03.2014

31-03-2014

Udostępnienie do ruchu obiektu WD-115 - 31.03.2014

Czytaj więcej...

20.12.2013 - piątek; planowane jest przełożenie ruchu samoch…

26-12-2013

W dniu 20.12.2013 - piątek; planowane jest przełożenie ruchu samochodowego z dróg tymczasowych na obiekty mostowe WD-97 (DP1375K), WD-104 (DP1377K), WD-108 (DP1278) oraz WD-112 (DP1280) 

Czytaj więcej...

Udostępnienie do ruchu obiektu WD-112 - 23.12.2013

23-12-2013

Udostępnienie do ruchu obiektu WD-112 - 23.12.2013

Czytaj więcej...

Udostępnienie do ruchu obiektów mostowych WD-97, WD-104, WD-…

20-12-2013

Udostępnienie do ruchu obiektów mostowych WD-97, WD-104, WD-108 - 20.12.2013

Czytaj więcej...

Udostępnienie do ruchu obiektu WD-124 - 31.10.2013

31-10-2013

Udostępnienie do ruchu obiektu WD-124 - 31.10.2013

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie betonowania ustroju nośnego na obiekcie MA-100

30-10-2013

Dnia 30.10.2013 rozpoczęto betonowanie ustroju nośnego na obiekcie MA-100 (nitka Tarnów)

Czytaj więcej...

Otwarcie Węzła Dębica Pustynia

29-10-2013

Otwarcie Węzła Dębica Pustynia zaplanowano na dzień 30.10.2013. Oddany do ruchu Węzeł Dębica Pustynia umożliwi ruch pojazdów na trasie Dębica Rzeszów po autostradzie A4

Czytaj więcej...

Otwarto ruch pod obiektem WA-101 na drodze powiatowej DP1375…

07-10-2013

Został otwarty ruch pod obiektem WA-101 na drodze powiatowej DP1375K. Ruch odbywa się po warstwie wiążącej, zamontowano krawężniki oraz ściek.

Czytaj więcej...

Zabetonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym WD-112 i WD…

07-10-2013

Zabetonowano kapy chodnikowe na ustroju nośnym WD-112 i WD-114 oraz sprężono dźwigary ustroju nośnego WD-116

Czytaj więcej...

Zabetonowanie ustroju nośnego obiektu WD-116

25-09-2013

25.09.2013 r. – Zabetonowano ustrój nośny obiektu WD-116 (Węzeł Żyraków)

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie robót bitumicznych na łącznicy Ł1 - Węzeł Dębica…

18-09-2013

18.09.2013 r. – Rozpoczęto roboty bitumiczne na łącznicy Ł1 – Węzeł Dębica Pustynia

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie budowy ścieku monolitycznego w technologii …

18-09-2013

Rozpoczęcie budowy ścieku monolitycznego w technologii "na mokro"

Na sekcji 1 rozpoczęto budowę ścieku monolitycznego w technologii "na mokro"

Czytaj więcej...

W ostatnim czasie wykonano

18-09-2013

montaż stalowych stężeń łuków na WD-116 (Węzeł Żyraków), demontaż rusztowania na WD-124 (Węzeł Dębica-Pustynia) i WA-112A, sprężenie ustroju nośnego na WA-112A, zbrojenie ustroju nośnego WD-116 – be...

Czytaj więcej...

Zakończenie betonowania ustroju nośnego WD-106A

18-09-2013

W dniu 18.09.2013 zakończyło się betonowanie ustroju nośnego WD-106A.

Czytaj więcej...

Prace bitumiczne na sekcji 1

18-09-2013

Trwają prace bitumiczne na sekcji 1 (podbudowa z betonu asfaltowego WMS). W dniu dzisiejszym (18.09.2013) rozpoczną się prace związane z układaniem warstwy wiążącej.

Czytaj więcej...

Planowanie rozpoczęcia pierwszych robót bitumicznych

09-08-2013

W dniu 21.08.2013 Wykonawca planuje rozpoczęcie pierwszych robót bitumicznych na Sekcji nr 1 (km 502+796,97 - 509+332,11)

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje